Home

FORTROPPEN

FORTROPP

 

Fortropp er en tidligere betegnelse på en troppeavdeling som ble sendt frem foran en større troppestyrke for å sikre dens operasjonsfrihet.

 

 

FORTROPPEN 1944

 

Fortroppen var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Se nedenfor til høyre.

 

FORTROPPEN 2014

 

Innvandringen til Norge har i 2014, ca. 70 år etter andre verdenskrig, fått et slikt omfang at det er å betrakte som en okkupasjon. Okkupantene har ingen tanker om å integrere seg, men krever at det norske samfunnet skal tilpasse seg deres kultur, religion og levemåte. Deres endelige mål er å overta landet helt og holdent.

 

Storting, regjering, høyesterett og media er på okkupantenes side og har ingen tanker om å endre på det. De som motsetter seg okkupasjonen blir mistenkelig-gjort og straffet for det.

 

Derfor må grasrota i landet igjen trå til og i det skjulte informere befolkningen om konsekvensene av innvandringen og ikke minst det landssvik mange politikere, organisasjoner, bedrifter etc. står for.

 

Gjør ditt ytterste for at vi igjen skal få et demokratisk Norge basert på personlig frihet, ytringsfrihet og et samfunn basert på den kristne kulturarv.

 

************************

LINKER TIL DENNE SIDEN

 

NYHETER

 

KONTAKT

 

BILDER

 

ANDRE NYTTIGE LINKER

 

MILORG

RIKSRETT

LANDSSVIK

SVARTELISTE

 

********************************************************

 

FORTROPPEN 1944

 

Fortroppen var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Den ble utgitt av Norges Kommunistiske Partis ledelse i Bergen, og August Rathke var redaktør.

Fortroppen kom med første nummer i januar 1944, og var en stensilert avis. Den var spesielt retta mot ungdom, ment for å stimulere til økt sabotasje og bygge opp motstand mot en eventuell tysk mobilisering av norsk ungdom.

 

På våren 1944 jaktet Gestapo på den illegale pressa i byen, med hyppige razziaer. Avisen besluttet å flytte selve produksjonen ut av byen, og fant en gård på en kant der man ennå ikke hadde sett en tysker. Her installerte avisen seg på loftet; med radio, skrivemaskin og duplikator. Den ferdige trykksaken ble brakt tilbake til Bergen. Men også hit fant tyskerne fram. Tidlig en morgen hamret de på døra. Mens man oppholdt dem nedenunder ble antenner og utstyr gjemt unna på loftet. Duplikatoren ble hengt i et tau ut vinduet. I grålysningen, etter at tyskerne var dratt, flyttet Fortroppen ut i skogen og fant et tilholdssted under en stor helle.

 

Fortroppen holdt det gående til sent på høsten 1944, da Gestapo til slutt rullet opp avisen og avdekket trykkeristedet.

 

FØLG OSS OGSÅ PÅ FACEBOOK: HER

Copyright © All Rights Reserved